Polskie społeczeństwo zadłuża się w bardzo szybkim tempie. Pożyczkobiorcy nie spłacają kredytów, kontrahentom brakuje funduszy na pokrycie zamówień, firmy oszukują swoich klientów i nie realizują zleceń na duże kwoty. Wszystko to sprawia, że komornicy mają coraz więcej pracy, podobnie jak sądy zaoczne wydające wyroki na odległość. Uprawienia do reprezentowania interesów poszkodowanego posiadają nie tylko lokalni przedstawiciele sądowi, ale również komornicy pracujący w różnych częściach kraju.

Skuteczna windykacja należności zależy od kwoty, jaka ciąży na dłużniku oraz jego dobrowolnego udziału w postępowaniu windykacyjnym. Można rozłożyć na raty całość, aby dojść do porozumienia z przedstawicielem prawa, stąd też większość dłużników korzysta z tej drogi. Wiadomym powinno być, że polubowna windykacja sądowa należności i długów przynosi więcej korzyści obu stronom niż nierzetelne obietnice, jakie składają osoby nie zamierzające wywiązać się ze swoich zobowiązań i jedynie odwlekają moment, w którym komornik będzie zmuszony do podjęcia bardziej radykalnych działań. Najlepiej jest nie doprowadzać go do takiej konieczności, ponieważ w takiej sytuacji, prawo częściej staje po jego stronie.