Czym Jest Zaburzenie Kompulsywnego Kłamania?

Zaburzenie kompulsywnego kłamania, powszechnie znane jako kłamstwo patologiczne, można uznać za złożony problem charakteryzujący się niekontrolowaną potrzebą kłamania. Dzieje się to mimo sytuacji, w których kłamstwo wydaje się zbędne.

Chociaż okazjonalne białe lub małe kłamstwa są uważane za akceptowalne, kompulsywne kłamanie wykracza poza to. W rzeczywistości może stać się nawykiem, który znacząco wpływa na osobiste relacje i życie danej osoby.

W związku z tym, ten artykuł oferuje czytelnikom kompleksowy przewodnik, opisując czym jest to zaburzenie, dlaczego i jak różni się od innych rodzajów kłamstwa. Ponadto artykuł omówi objawy, właściwą diagnozę i leczenie. Artykuł będzie szczególnie pomocny dla osób, które zdają sobie sprawę, że żyją z tym skomplikowanym stanem. Bez dalszych ceregieli, zacznijmy!

Co to jest Zaburzenie Kompulsywnego Kłamania?

Zaburzenie kompulsywnego kłamania można opisać jako stan psychologiczny lub psychiczny, w którym kłamstwo staje się codzienną częścią życia danej osoby. Dzieje się tak mimo faktu, że tendencja do kłamania nie przynosi żadnych korzyści osobistych ani nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, gdy mówi się prawdę.

Kiedy mowa o kompulsywnym kłamaniu, można sobie wyobrazić, że kłamca wymyśla skomplikowane i wielkie kłamstwa. Jednakże, nie zawsze tak jest; w wielu przypadkach kłamstwa są trywialne i banalne. W przeciwieństwie do kłamstw, które normalni ludzie zazwyczaj mówią, aby uniknąć wstydu lub kary, kompulsywni kłamcy mają tendencję do kłamania bez wyraźnej formy lub celu.

Jak Zaburzenie Kompulsywnego Kłamania Różni Się od Innych Zachowań Kłamliwych?

Ta sekcja omówi kilka powodów, dla których kompulsywne kłamanie różni się od innych rodzajów zachowań kłamliwych:

 1. Częstotliwość i Nawyki: Główną cechą definiującą kompulsywne kłamanie jest częstotliwość, z jaką ludzie kłamią, co sprawia, że staje się to codziennym nawykiem lub rutyną ich życia. W przeciwieństwie do okazjonalnych białych kłamstw, które ludzie mówią, aby uniknąć wstydu lub kary, kompulsywne kłamanie jest wyraźnie inne. Kłamstwo uznaje się za kompulsywne, gdy jest wyświetlane konsekwentnie, rozmywając granice między fałszem a prawdą.
 2. Brak Wyraźnego Motywu lub Korzyści: Jedną z najbardziej tajemniczych cech kompulsywnego kłamania jest brak wyraźnego motywu. W przypadku normalnych kłamstw, są one zazwyczaj mówione z określonego powodu, jak uzyskanie jakiejś korzyści lub ochrona własnego wizerunku. Jednakże, w kontekście kompulsywnego kłamania, te kłamstwa często nie przynoszą żadnych osobistych korzyści. W rzeczywistości, w większości przypadków, okazuje się to wręcz przeciwnie – szkodliwe dla kłamcy.
 3. Przymusowy Charakter Kłamstw: Ponieważ kompulsywne kłamanie odbywa się bez większego planowania czy myślenia, uznaje się je za przymusowe. W związku z tym, jest to wyraźnie inne od bardziej celowych i przemyślanych kłamstw, które ludzie mówią, gdy próbują manipulować sytuacją na swoją korzyść.
 4. Szeroki Zakres Kłamstw: Kłamstwa opowiadane przez kompulsywnych kłamców obejmują szeroki zakres tematów, od wielkich wydarzeń po drobne i proste szczegóły. Ten szeroki zakres różni się od celowych kłamstw, których głównym celem jest manipulowanie lub oszukiwanie ludzi w określonych sytuacjach.
 5. Negatywny Wpływ na Kłamcę: Sytuacyjne lub strategiczne kłamstwo może przynieść kłamcy tymczasowe korzyści, pomagając mu wyjść z trudnych sytuacji. Z drugiej strony, kompulsywne kłamanie może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Utrata zaufania może znacznie pogorszyć relacje, izolując kłamcę od jego kręgów zawodowych i społecznych.
 6. Ukryte Problemy Psychologiczne: Badania wykazały, że kompulsywne kłamanie jest głęboko związane z problemami psychologicznymi. To również jest kolejnym powodem, dla którego może być wyraźnie kontrastowane z innymi rodzajami kłamstwa.

Inne Charakterystyczne Cechy Kompulsywnego Kłamania

 1. Niespójności w Historiach: Charakterystycznym znakiem kompulsywnego kłamania jest brak spójności w opowiadanych historiach. Z czasem, szczegóły historii mogą sobie przeczyć, a wersje zmieniają się za każdym razem, gdy są opowiadane. Tego rodzaju rozbieżności zazwyczaj wynikają z faktu, że historie są zmyślone, co utrudnia utrzymanie spójnej narracji przez dłuższy czas.
 2. Brak Skruchy lub Wyrzutów Sumienia: Osoby, które zazwyczaj kłamią, często czują się skruszone lub mają wyrzuty sumienia po opowiedzeniu swoich kłamstw. W przeciwieństwie do tego, kompulsywni kłamcy wykazują brak skruchy lub wyrzutów sumienia. Nawet gdy ich kłamstwa są odkrywane, nie można od nich oczekiwać, że pokażą typową emocjonalną reakcję związaną z kłamstwem.
 3. Obronność przy Konfrontacji: Jeśli ktoś podważa ich stwierdzenia, kompulsywni kłamcy natychmiast stają się obronni. Nadmiernie chronią swoje kłamstwa i czasami reagują agresją lub wrogością. Jest to próba odwrócenia dalszych pytań, zamiast po prostu przyznać, że kłamią.
 4. Poszukiwanie Uwag lub Współczucia: Kolejną główną motywacją dla kompulsywnego kłamania jest pragnienie zdobycia podziwu, przyciągnięcia uwagi lub zdobycia współczucia od innych. W związku z tym, te kłamstwa są często skonstruowane tak, aby osoba wydawała się bardziej poszkodowana, odnosząca sukcesy lub interesująca, niż jest w rzeczywistości. Jest to często dążenie do zaspokojenia psychologicznej lub emocjonalnej potrzeby.
 5. Przymus do Kontynuowania Kłamstwa: Nawet gdy są złapani na kłamstwie, kompulsywni kłamcy zawsze mają przemożną potrzebę tworzenia nowych kłamstw lub utrzymywania swojego zwodniczego wizerunku. Może to prowadzić do tworzenia bardziej rozbudowanych historii, mających na celu ukrycie wcześniejszych kłamstw.
 6. Trudności z Utrzymaniem Wiarygodnych Relacji: Z powodu ogromnego czynnika zaufania w zaburzeniu kompulsywnego kłamania, może to poważnie podważyć zdolność danej osoby do tworzenia i utrzymywania zaufania, długoterminowych i zdrowych relacji. W związku z tym, znajomi, członkowie rodziny i przyjaciele często mają trudności z tworzeniem i utrzymywaniem długotrwałych relacji z kompulsywnymi kłamcami, co ostatecznie prowadzi do zerwanych lub napiętych relacji.
 7. Niska Samoocena: Ukryte problemy, takie jak ciągła potrzeba akceptacji lub niska samoocena, również są często spotykane u kompulsywnych kłamców. Ich zachowanie związane z kłamaniem może być błędną próbą zdobycia akceptacji i podziwu, których tak bardzo pragną, lub poprawienia swojego wizerunku.
 8. Unikanie Kontaktu Wzrokowego: Chociaż może to nie być uznawane za uniwersalny znak, niektórzy ludzie cierpiący na zaburzenie kompulsywnego kłamania mogą wykazywać niewerbalne sygnały, takie jak unikanie kontaktu wzrokowego podczas kłamania. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że niewerbalne sygnały mogą się znacznie różnić wśród różnych osób.
 9. Zachowanie Impulsywne: Impulsywna natura kompulsywnego kłamania również może być wyraźnym znakiem. W związku z tym, zazwyczaj jest to robione bez starannego rozważenia konsekwencji.

Diagnoza i Leczenie

Ważne jest również przyjrzenie się diagnozie i właściwemu leczeniu zaburzenia kompulsywnego kłamania.

Diagnoza

 • Ocena Kliniczna: Obejmuje szczegółowe oceny i wywiady przeprowadzane przez specjalistów zdrowia psychicznego w celu lepszego zrozumienia historii i wzorców zachowań danej osoby.
 • Różnicowanie z Innymi Zaburzeniami: Ważne jest dokładne rozróżnienie między kompulsywnym kłamaniem a innymi rodzajami zaburzeń psychicznych, takimi jak zaburzenia osobowości.
 • Wykluczenie Zysków Drugorzędnych: Ważne jest również, aby upewnić się, że kłamstwo nie jest przede wszystkim motywowane korzyściami, takimi jak unikanie kłopotów prawnych lub uzyskiwanie korzyści finansowych.
 • Ocena Wpływu: Oceniane jest również, jak kłamstwo wpływa na życie społeczne, zawodowe i osobiste danej osoby.

Leczenie

 • Terapia Poznawczo-Behawioralna (CBT): Ta forma terapii pomaga jednostkom identyfikować wzorce i zachowania związane z kłamaniem oraz zrozumieć ukryte wyzwalacze. Może to pomóc w rozwoju zdrowszych mechanizmów radzenia sobie na dłuższą metę.
 • Psychoterapia: Psychoterapia pomaga w rozwiązywaniu ukrytych lub podstawowych problemów, takich jak trauma lub niska samoocena, które mogą przyczyniać się do kompulsywnego kłamania.
 • Terapia Rodzinna: Terapia rodzinna może być zalecana dla osób, u których stwierdzono, że dynamika rodzinna odgrywa ważną rolę w kształtowaniu zachowań. Może to pomóc w odbudowie zaufania i poprawie komunikacji.
 • Leki: Chociaż nie ma specyficznych leków na kompulsywne kłamanie, niektóre leczenia mogą obejmować podawanie leków na podstawowe zaburzenia, takie jak depresja lub lęk.
 • Grupy Wsparcia: Uczestnictwo w grupie wsparcia może oferować strategie radzenia sobie lub sieć wsparcia, ponieważ daje możliwość osobom z podobnymi wyzwaniami nawiązać kontakt i podzielić się swoimi osobistymi doświadczeniami.
 • Stała Kontrola: Regularne spotkania z pracownikiem służby zdrowia są niezwykle ważne, aby monitorować postępy i dostosowywać leczenie w miarę potrzeby.

Podsumowanie

Zaburzenie kompulsywnego kłamania można opisać jako złożony stan, który nie tylko wpływa na jednostkę, ale także na relacje, jakie dzieli z innymi. Zrozumienie i uznanie tego zaburzenia jest pierwszym krokiem do przezwyciężenia jego wyzwań.

Przy odpowiednim leczeniu i wsparciu, osoby cierpiące na to schorzenie mogą pracować nad uczciwością w komunikacji. Ogólnie rzecz biorąc, pomoże to w poprawie jakości ich relacji i życia.

Serdecznie dziękujemy Instytutowi Badań Wariograficznych za opracowanie kompleksowego tekstu dotyczącego zaburzenia kompulsywnego kłamania. Państwa zaangażowanie i wiedza były nieocenione w stworzeniu tego wartościowego materiału. Dzięki Waszej pracy, osoby borykające się z tym problemem oraz ich bliscy mogą lepiej zrozumieć i radzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą to zaburzenie. Jesteśmy wdzięczni za Państwa wkład w rozwój świadomości i wsparcia w tej dziedzinie.