Wskaźnik masy ciała kobiet i mężczyzn znacznie różni się od siebie. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mają zupełnie inne predyspozycje, budowę ciała i rozłożenie tkanki tłuszczowej w ciele. Z tego powodu, mężczyźni nie mogą do sprawdzania swojego wyniku indeksu masy ciała używać tabeli, które przygotowane są dla kobiet. Mężczyźni mają znacznie większą masę kostną i mięśniową niż kobiety, dlatego ich waga zawsze będzie większa, niż w przypadku kobiet, a tym samym BMI mężczyzn będzie wyższe.

 

Jednocześnie, ciało mężczyzny potrzebuje mniej zgromadzonego tłuszczu, a więc i mniejszy procent tkanki tłuszczowej, niż znajduje się w ciele kobiety. To również znacząco wpływa na odpowiednie normy przy określaniu wskaźnika masy ciała. Istotny jest tutaj również stopień rozbudowy masy mięśniowej. Mięśnie zwykle bardzo dużo ważą, przez co podczas obliczania BMI mężczyzn, którzy bardzo dużo ćwiczą i posiadają imponującą budowę ciała z powodu rozbudowanych mięśni może okazać się, że będą mieli również bardzo wysoki wskaźnik BMI, świadczący często o nadwadze, o której w tym przypadku jednak nie ma mowy.